Курортът се намира в географския център на страната, разположен е сред красивата и плодородна Розова долина между планинските вериги на Балкана и планината Средна гора.
Индикации за лечение и профилактика:
Заболявания на опорно-двигателния апарат - състояния след травматични увреждания, особено бавно зарастващи костни фрактури,; хронична остеоартроза с различна локализация, първични деформиращи артрозоартрити, обменно ендокринни артрити, остеохондропатии, дископатии, инфекциозни полиартрити, ревматоиден полиартрит и анкилопоетичен спондилартрит / в ремисия или в стадий на леко изразена активност/, контрактури, тендовагинити, миозити, вибрационна болест; Неврологични заболявания - хронични невралгии и неврити, плексити, радикулоневрити, ендокринно-обменни и травматични неврити; остатъчни явления след прекарани менингомиелорадикулити, арахноидити, следоперативни интервенции на гръбначния мозък /без изразени поражения на тазовите резервоари и без много затруднена походка/.
Хронични гинекологични заболявания - хронични аднексити и периаднексити, хронични метроендометрити, пери- и параметрити; безплодие вследствие посочените заболявания или поради не тежки форми на първична функционална недостатъчност на половите органи. Допълнителни индикации. Леко изразени заболявания, придружаващи основното заболяване по профила на курорта, показани за курортно лечение. Обща профилактика, укрепване и закаляване на организма - освен в рамките на лечебния процес на посочените заболявания, също и срещу явленията на възрастовата остеопороза и флуорна кариес профилактика.
Минерални води: слабо минерализирана, хидрокарбонатно-натриева, хипертермална - радонова, силициева и флуорна с леко алкална реакция.
Противопоказания:
Съдови поражения на главния мозък /слединсултни състояния/ Дегенеративни нервни болести /дисеминирана склероза, миелопатии/
Епилепсия, туберкулоза, анемии, цирози, тежък диабет, кръвоизливи и др.
Сърдечно-съдови заболявания в декомпенсация
Тумори от всички видове
Болни с декубитални рани и тазово-резервоарни смущения
Психични разстройства
Тежки белодробни заболявания /астма, емфизем, абсцес и др./
Кожни и венерически болести